Communicatie

We willen graag goed, open, maar ook functioneel met ouders communiceren. We willen graag dat u ziekmeldingen tussen 8.00 u en 8.30 u telefonisch aan ons doorgeeft. We vinden het ook fijn dat korte mededelingen van ouders over bijvoorbeeld een gepland tandarts- of ziekenhuisbezoek middels een briefje of mailtje aan de leerkracht worden doorgegeven.

Als u bij de leerkracht iets wil aankaarten waarover u langer in gesprek wilt gaan is het van belang dat u dat niet net voor schooltijd doet, maar even een afspraak maakt.

De reden hiervoor is dat bij het ingaan van de school de leerkrachten de kinderen bij binnenkomst in het lokaal persoonlijk begroeten en aandacht geven. We willen de dag graag rustig en goed beginnen. Dit doen we in het kader van Vreedzame school. We willen aandacht aan ouders geven en ouders serieus nemen, maar ook aandacht aan kinderen schenken en dat kunnen we op dat moment niet combineren.

Als u met een leerkracht een onderwerp wilt bespreken dat wat meer tijd vergt is het beter om dat na schooltijd te doen. Bij wat meer diepgaande thema’s kunnen we ervoor kiezen dat er nog iemand van het team aanschuift. Bij een zorggesprek met een externe deskundige is in principe naast de leerkracht ook de IB-er aanwezig, omdat zij binnen de school een coördinerende rol heeft ten aanzien van de zorg die wij kunnen bieden.

 

Planning oudergesprekken

De gesprekkencyclus met ouders ziet er als volgt uit:

Periode: Gesprekssoort:
Medio september - oktober omgekeerd oudergesprek (alle groepen)
Medio februari 10-min. gesprek en rapport (groep 3 t/m 7)
Medio juni-juli  10-min. gesprek en rapport  (groep 3 t/m 7)

 

Mocht er tussendoor vragen en/of opmerkingen zijn richting school neem dan contact op met de desbetreffende leerkracht. Die neemt dan rustig de tijd om met u te praten.