Vreedzame school

We zijn schooljaar 2018-2019 gestart met de Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren op een Vreedzame school een duidelijke toename van het gevoel van veiligheid.

De Vreedzame school streeft er naar om kinderen te leren:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen
  • Constructief conflicten oplossen
  • Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemeenschap
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren. Het hart van De Vreedzame school is een lessenserie.