Het onderwijsconcept

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om goed met de verschillen om te gaan, sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Daarom werken wij met een onderwijsstructuur die rekening houdt met die onderlinge verschillen. In deze structuur krijgen kinderen een verschillend leerstofaanbod en wisselen we klassikale activiteiten af met groeps- en individuele activiteiten. De Vreedzame School vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijsconcept.

 

Pedagogische en didactische kenmerken

  • Veel aandacht voor de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen
  • De leerlingen zijn gegroepeerd in leeftijdsjaarklassen
  • Effectieve instructie en aanbod van de leerstof op minimaal 3 niveaus
  • De leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak met een taakbrief
  • Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces
  • Er is ruimte voor samenwerkend leren
  • De leerkracht begeleidt en organiseert het leren als instructeur, stimulator, ondersteuner en coach
  • Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, moderne methodes, moderne software en middelen zoals de iPad en een variatie aan werkvormen
  • Een uitdagende leeromgeving, voor leerlingen die meer kunnen is er een extra aanbod (Levelspel en Levelwerk)
  • Een taakgerichte sfeer leidt tot leren